Slide #5

מטבחים יוקרתיים

יוקרה אמיתית היא איננה עניין חולף. כאן, למעשה, טמון הייחוד של היוקרה. היא מעניקה השראה לרבים, מהווה מקור לחיקוי ומלאת הדר חן ויופי, אולם לעולם אינה יוצאת מהאופנה.

כניסה למאמר

Comments are closed.